Gwasanaethau cyfieithu Rois

Mae llawer i'w weld yma. Felly cymerwch eich amser, edrychwch o gwmpas, a dysgwch bopeth sydd i'w wybod amdanon ni. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau ein gwefan a chymryd eiliad i ollwng llinell.

Rydym ar gael o gwmpas y cloc i gyfieithu eich gwaith

Rydym yn cynnig gwasanaeth cyflym 24 awr ar gyfer gwaith brys, rydym yn troi o fewn 3 awr am ffi gwasanaeth penodol.

ar gyfer pob cyfieithiad 

Mae isafswm ffi ar waith am hyd at 400 gair.

Covidien-19

Cloi cenedlaethol: arhoswch gartref Mae Coronavirus (COVID-19) yn lledaenu'n gyflym. Peidiwch â gadael eich cartref oni bai bod angen. Nid oes gan 1 o bob 3 o bobl sydd â'r firws unrhyw symptomau, felly fe allech chi fod yn ei ledaenu heb yn wybod iddo.