خدمات ترجمه Rois

در اینجا چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد. بنابراین وقت خود را صرف کنید ، به اطراف خود نگاه کنید و همه چیزهایی را که می توانید در مورد ما بدانید بیاموزید. امیدواریم از سایت ما لذت ببرید و لحظه ای وقت بگذارید و برای ما خط و نشان بگذارید.

ما برای ترجمه کارهای شما بصورت شبانه روزی در دسترس هستیم

ما یک سرویس سریع 24 ساعته برای کارهای فوری ارائه می دهیم ، ما در مدت 3 ساعت با هزینه خدمات سریع دور می زنیم.

برای همه ترجمه ها 

برای حداکثر 400 کلمه حداقل هزینه در نظر گرفته شده است.

کاویدین-19

قفل ملی: در خانه بمانید ویروس کرونا (COVID ‑ 19) به سرعت در حال گسترش است. در صورت لزوم از خانه خود خارج نشوید. از هر 1 نفر 3 نفر که ویروس دارد هیچ علامتی ندارد ، بنابراین بدون اطلاع از آن می توانید آن را گسترش دهید.