Dịch vụ dịch thuật Rois

Có nhiều điều để xem ở đây. Vì vậy, hãy dành thời gian của bạn, nhìn xung quanh và tìm hiểu tất cả những gì cần biết về chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn thích trang web của chúng tôi và dành một chút thời gian để gửi cho chúng tôi một dòng.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để dịch tác phẩm của bạn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh 24h cho những công việc khẩn cấp, chúng tôi có mặt trong vòng 3h với phí dịch vụ cấp tốc.

cho tất cả các bản dịch 

Có một khoản phí tối thiểu được áp dụng cho tối đa 400 từ.

Covidien-19

Ngăn chặn toàn quốc: ở nhà Coronavirus (COVID ‑ 19) đang lây lan nhanh. Đừng rời khỏi nhà của bạn trừ khi cần thiết. Cứ 1 người thì có 3 người không có triệu chứng, vì vậy bạn có thể lây lan mà không biết.